Suport a la recerca

El Servei de Suport a la Recerca proporciona als investigadors del IMEDEA la infrastructura necessària per al desenvolupament de diverses tasques comunes a un nombre substancial d'activitats i projectes d'investigació. L'objectiu és reduir costos i compartir el saber acumulat durant les carreres dels investigadors per a establir protocols unificats que assegurin resultats d'alta qualitat i estimulin la cooperació entre investigadors i línies d'investigació.

Actualment el Servei està estructurat en cinc unitats

  • Citometria de flux
  • Comunicació i Cultura Científica
  • Ecologia de camp i col·leccions
  • Esclerocronología
  • Instrumentació i Oceanografia operacional
  • Laboratori de Biologia Molecular
  • Laboratori de química analítica
  • Servei d'embarcacions
  • Servei de vehicles de camp
  • Tecnologies de la informació i de la comunicació

Descripció
Personal

Subserveis