Comunicació

Un projecte de l'IMEDEA sobre el microplàstic obté l'ajuda de la Fundació BBVA

 

 

Foto: Luis Gonzalo Egea, Rocío Jiménez Ramos i Fiona Tomàs Nash, de campanya a Cabrera (Autor: L.G. Egea)

 

 

 

Esporles, 30 de març de 2020. La Fundació BBVA concedeix una de les cinc ajudes a equips d'investigació científica a l'àrea d'Ecologia i Biologia de la Conservació, convocatòria 2019, al projecte «Dinàmica i acumulació del microplàstic costaner en comunitats de fanerògames marines: explorant els ecosistemes del litoral espanyol (MICROFAM)», la investigadora principal del qual és Fiona Tomàs Nash, de l'IMEDEA.

 

 

Els membres integrants de l'equip són: Rocío Jiménez Ramos (IMEDEA), Luis Gonzalo Egea Tinoco (Universitat de Cadis), Fernando Guillem Brun Murillo (Universitat de Cadis), Eduardo Infantes Oanes (Universitat de Göteborg), Barbara Ondiviela Eizaguirre (Institut d'Hidràulica Ambiental / Universitat de Cantàbria), Inés Mazarrasa Elosegui (Institut d'Hidràulica Ambiental de Cantàbria).

 

 

La pol·lució per plàstic amenaça de contaminar cada racó del planeta, essent les zones costaneres especialment vulnerables per la seva proximitat a assentaments poblacionals, així com per l'arribada de restes de plàstic procedents tant de la terra com de la mar.

 

 

Les comunitats de fanerògames marines són dominants en aquestes zones, on desenvolupen funcions ecològiques clau, amb la qual cosa contribueixen a l'augment de la qualitat de l'aigua i a la protecció costanera. Són hàbitats crítics per a moltes espècies d'interès pesquer i actuen com a importants embornals de carboni. Així mateix, donat el seu important paper com a filtre físic per a partícules suspeses, les praderies marines podrien actuar com a «xarxes de plàstic» que capturarien i enterrarien microplàstic.

 

 

Aquest projecte pretén avaluar el paper de les comunitats d'angiospermes marines a la dinàmica i acumulació de microplàstic en diferents punts del litoral espanyol, fent especial èmfasi en els efectes de la hidrodinàmica i la degradació de les praderies a determinar aquest paper. Si les praderies marines actuen com un filtre físic de microplàstic i n’afavoreixen la sedimentació, aquests resultats tindran repercussions importants en la biodiversitat, en fluxos de matèria i energia, i en les futures estratègies de gestió i mitigació de les deixalles de plàstic.

 

 


Font: IMEDEA (UIB-CSIC)

Més informació: