Comunicació

Noves adquisicions a la col·lecció científica de l’imedea

 

 

Foto: (d'esquerra a dreta) Nick Owens, Anna Traveset i David Baldock, Formentera 2018

 

 

Esporles, 19 de gener de 2021. Les col·leccions públiques que es conserven als museus i centres de recerca, com és per exemple la col·lecció de l’IMEDEA (declarada col·lecció museogràfica pel Consell de Mallorca), es nodreixen a través de diferents vies per incrementar el seu fons. En el cas de l’IMEDEA, la majoria dels exemplars de les col·leccions provenen dels propis projectes de recerca dels diferents investigadors, així com també de diferents col·laboracions amb altres institucions públiques d’arreu del món i, en menor grau, del col·leccionisme privat. 

 

 

Existeixen col·leccions de ciències naturals a l’àmbit privat, tant de particulars com d’entitats privades. Moltes vegades els propietaris d’aquestes col·leccions decideixen donar-les a un centre públic que pugui garantir la seva conservació i el seu ús públic, didàctic i científic.

 

 

A l’IMEDEA tenim actiu el “Servei de Col·leccions” que té com a objecte vetllar per la conservació de la col·lecció que es conserva a l’IMEDEA, i gestionar el seu ús científic i divulgatiu.

 

 

Durant l’estiu del 2019, el Museu de Ciències Naturals de Rotterdam (Natuurhistorisch Museum Rotterdam) va fer una donació a l’IMEDEA gestionada a través del Dr. Peter Weesie i el Dr. Josep Antoni Alcover (investigador de l’IMEDEA). Es tracta d’uns 270 fòssils d’aus de la Cova des Moro (Manacor, Mallorca). Aquests fòssils van ser recol·lectats durant els anys setanta per investigadors holandesos i des de llavors es trobaven a l’esmentat Museu de Rotterdam. Aquests materials varen ser repatriats, arribant al nostre centre i varen ser introduïts a la Col·lecció científica de l’IMEDEA. Actualment, tot aquest material ja està catalogat i forma part del fons de l’IMEDEA.

 

 

Foto: Fòssils de la Cova des Moro provinents del Museu de Rotterdam. A ulnes i B húmers de Phyrrhocorax pyrrhocorax

 

 

Durant el 2020 l’IMEDEA a través de la Dra. Anna Traveset, investigadora del departament d’Oceanografia i Canvi Global, va rebre la donació d’un conjunt de caixes d’insectes, amb abelles i vespes (Hymenoptera) preparades en sec que s’havien recol·lectat a les Balears.  Aquests exemplars provenen de la col·lecció privada d’en David W. Baldock, un prestigiós entomòleg afeccionat que vivia al Regne Unit i que, tot i ser advocat de professió, es va dedicar durant molts anys a estudiar les abelles i vespes de les Balears i d’altres indrets. David W. Baldock ha col·laborat durant molts anys amb la Dra. Anna Traveset, investigadora de l’IMEDEA, amb qui havia fet diverses campanyes a Mallorca, Menorca, Eivissa i a Formentera, i darrerament amb l’entomòleg Miguel Ángel González; ambdós mantenien una relació d’amistat.  Durant la seva vida, D.W. Baldock va publicar diversos articles. A començaments del 2020 es va publicar un llibre sobre les abelles i vespes de les Balears, juntament amb altres dos autors (Baldock, D. W., Livory, A., & Owens, N. W. 2020. The bees and wasps of the Balearic Islands (Hymenoptera: Chrysidoidea, Vespoidea, Apoidea) with a discussion of Aculeate diversity and endemism in Mediterranean and Atlantic archipelagos. Entomofauna (Supplement), 25, 1-202.). Fou la seva obra pòstuma: malauradament, durant la tardor del 2019, David W. Baldock ens va deixar. David W. Baldock havia deixat dit al seu col·lega Nick Owens que volia que part de la seva col·lecció de Balears passés a formar part de la Col·lecció de l’IMEDEA. Per tant, aquest altre entomòleg, amb el permís de la família, es va posar en contacte amb la Dra. Anna Traveset per fer-ne  la donació. Tots els exemplars donats han estat catalogats pel Servei de Col·leccions. En total s’han registrat i incorporat a la Col·lecció de l’IMEDEA més de 1000 exemplars d’abelles i vespes de les Balears.

 

 

Amb aquestes dues donacions  (una d’un Museu i l’altre d’un particular), la Col·lecció de l’IMEDEA segueix creixent, complint el seu objectiu de conservar aquest patrimoni científic per a les futures generacions, alhora que facilitar-ne el seu ús per la comunitat científica i la societat.

 

 


Font: IMEDEA (UIB-CSIC)

Més informació:

El IMEDEA recibe una parte de la colección de insectos del entomólogo David Baldock (Última Hora)