Tallers i Instrumentació Oceanogràfica

Les principals tasques que es desenvolupen són:

  • Donar suport als investigadors de IMEDEA en els treballs que se desenvolupen en el medi marí (tant a la costa com en mar obert), incloent la presa de dades mitjançant equips automàtics o registres manuals.
  • Mantenir en perfecte estat de funcionament i calibració els equips oceanogràfics dels que se disposa a l'IMEDEA, bé directament o bé pels fabricants dels equipos.
  • Establir un canal de comunicació entre entre els fabricants d'equips oceanografics i investigadors mantenint a aquests informats de les novetats i facilitant la gestió de compra de nous equips.
  • Treballar amb els investigadors en el disseny i plannificació de diferents campanyes experimentals i participar activament en el desenvolupament  d'aquestes.

També es disposa de tallers electrònic i mecànic per al manteniment i desenvolupament d'equips i instruments.


Descripció
Personal