Col·leccions

Les col·leccions naturalístiques de l’IMEDEA són el resultat de les investigacions desenvolupades per diferents departaments del centre.  La majoria de les col·leccions estan en procés de creixement ja que constitueixen una eina fonamental per a l’estudi de la naturalesa. A més, també són importants des del punt de vista patrimonial.  Destaquem les col·leccions de vertebrats fòssils i actuals, d’ insectes de les Balears i d’otòlits.

El servei tècnic de les col·leccions té com a objectius:

-          Preparació, catalogació i conservació de les col·leccions.
-          Publicació de dades al GBIF i a Taxo&map.
-          Gestió de préstecs i de consultes.
-          Divulgació.
-          Suport a les investigacions relacionades amb les col·leccions.
Descripció
Personal