Organigrama

Equip directiu:
Director Dr. Gotzon Basterretxea Oyarzabal, Vicedirector CSIC Dr. Idan Tuval Gefen, Vicedirector Dr. Josep Antoni Alcover Tomàs, Vicedirector tècnic D. Guillermo Vizoso Miquel del Solà, Gerent Sra. Pilar Martín Bardón.


Composició de les comissions de l'IMEDEA

Presentació
Història i dades clau
Organigrama
Relacions Insititucionals
Pla d'actuació
Còm arribar
Instal·lacions i recursos