Embarcacions

L'Institut disposa de les següents embarcacions d'ús comú per a la realització de treballs de camp. Per poder usar qualsevol de les embarcacions, l'usuari haurà en primer lloc sol·licitar l'autorització corresponent a la Gerència, qui el tramitarà davant la Capitania Marítima de Balears.

  • La Zodiac PRO16MAN, de nom Virot SEXTO, és una embarcació semirígida de 6 metres d'eslora, equipada amb un motor forabord YAMAHA de 90 CV.
  • La Rodman 11.2, de nom IMEDEA , és una embarcació especialment preparada per a efectuar treballs d'investigació costanera al litoral balear i que permet als científics, tècnics o gestors realitzar campanyes d'un dia de durada a baix cost al litoral balear

    Reserva de l'embarcación IMEDEA

    L'embarcació IMEDEA es troba disponible per a la seva utilització per universitats, centres públics d'investigació, entitats privades i públiques. Per al seu ús extern, l'IMEDEA proporciona la tripulació necessària.

    Més informació