Detalls del projecte

Durada:2016-2018
Nom:Rethinking climate change vulnerability: Drivers patterns of thermal tolerance adaptation in the ocean
Codi:H2020-MSCA/0068
Acrònim:DPATH-TO-ADAPT CTA106
Web:http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

Personal relacionat

Grups de recerca relacionats