Detalls de la publicació.

Capítol de llibre

Any:2012
Autor(s):Balaguer, P.; Diedrich, A.; Vizoso, G.; March, D.; Vázquez, J.; Tintoré, J.;
Títol:Caracterización Espacial de la Badia de Palma (Mallorca, Illes Balears) de acuerdo con una Gestión Integrada de Zonas Costeras y Marinas (GIZCM)
Títol del llibre:Libro de resúmenes del 1er Congreso Iberoamericano de Gestión Integrada de Áreas Litorales
Editorial:Barragán, J.M.; Verón, E.; García Sanabria, J.; García Onetti, J.; Chica Ruiz, A.;
ISBN:139788469518236

Personal relacionat

  • Joaquin Tintoré Subirana
  • Pau Balaguer Huguet
  • Guillermo Vizoso Miquel del Solà
  • Departaments relacionats

  • Tallers i Instrumentació Oceanogràfica