Detalls de la publicació.

Capítol de llibre

Any:2013
Autor(s):Cusi, S.; Torner, M.; Martinez-Ledesma, M.; Roque, D.; Beltran, J.P.; Ruiz, S.; Casas, B.; Castilla, C.; Lizaran, I.; Lora, S.; Heslop, E.; Tintore, J.;
Títol:On the setup of an operational autonomous underwater glider facility
Títol del llibre:Proceedings of FIFTH INTERNATIONAL WORKSHOP ON MARINE TECHNOLOGY
Editorial:UPC
ISBN:

Personal relacionat

  • Benjamín Casas Pérez
  • Joaquin Tintoré Subirana
  • Simón Ruiz Valero
  • Irene Lizaran Esperilla
  • Departaments relacionats

  • Tallers i Instrumentació Oceanogràfica