Detalls de la publicació.

Capítol de llibre

Any:2014
Autor(s):Rosselló-Móra, R.
Títol:Prokaryote
Títol del llibre:Encyclopedia of Astrobiology
Editor:Muriel Gargaud
Editorial:Springer
ISBN:978-3-642-11271-3
D.O.I.:10.1007/978-3-642-27833-4_1280-4

Personal relacionat

  • Ramon Rosselló Móra
  • Grups de recerca relacionats

  • Microbiologia del Medi Ambient