Publication details.

Book-chapter

Year:2015
Author(s):Minguez, E.; Sanz-Aguilar, A.; Picorelli, V.; Viñas, M.; Mayol, J.; Cardona, E.; Martínez, O.; García, D.
Title:Seguiment a llarg termini de la colònia d'Hydrobates pelagicus de s'Espartar. Any 1.
Book title:Llibre verd de Protecció d'Espècies a les Balears
Editor:Govern de les Illes Balears
Editorial:Govern de les Illes Balears, Consell d'Agricultura, Medi Ambient i Territori
ISBN:978-84-606-8723-8
Web:http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST272ZI194319&id=194319
Abstract:La conservació de les aus marines com el paio és un procés a llarg termini que necessita a més d'informació bàsica, aquella que permeti conèixer i predir la dinàmica de la seva població. Malgrat sembli senzill implementar un model de seguiment que perduri en el temps (monitoratge), no existeixen gaires estudis d'aquesta espècie a llarg termini. Aquest article recull els resultats del seguiment dut a terme en 2014 a la colònia de paio de La Cova Nord de s'Espartar (reserves naturals des Vedrà, es Vedranell i els illots de Ponent), que pretén ser el primer d'un projecte a llarg termini amb un protocol que permeti comparar la dinàmica d'aquesta població amb la d'altres colònies mediterrànies.

Related staff

  • Ana Sanz Aguilar