Detalls de la publicació.

Article

Any:1982
Autor(s):Ll. Gasull, J.A. Alcover
Títol:La cova de ca na Reia: desconcertant estació malacològica del pleistocè de les Pitiüses
Revista:Endins
ISSN:0211-2515
Volum:9
Pàgines:41-44
Web:
Resum:Resum
Presentarn I'elenc paleornalacologic de la Cova de Ca Na Reia, Eivissa, que inclou les següents especies: Oestophora (Suboestophoia) sp., Cryptornphalus aspersus, Sphincterochila (Albea) candidissirna, Trochoidea (Xerocrassa) sp. i Tudorella ferruginea. Aquesta fauna obliga a reconsiderar alguns paradigrnes biogeografics d'us comú.
Abstract
We introduce the paleornalacological inventory from the Cova de Ca na Reia (Eivissa). that includes the fo)lowing species: Oestophora (Suboestophora) sp., Cryptomphalus aspersus, Sphincterochila (Albea) candidissirna, Trochoidea (Xerocrassa) sp. and Tudorella ferruginea. This fauna obliges to reconsider sorne biogeographical paradigrns of cornrnon use.

Personal relacionat

  • Josep Antoni Alcover Tomàs