Publication details.

Paper

Year:1982
Author(s):Ll. Gasull, J.A. Alcover
Title:La cova de ca na Reia: desconcertant estació malacològica del pleistocè de les Pitiüses
Journal:Endins
ISSN:0211-2515
Volume:9
Pages:41-44
Web:
Abstract:Resum
Presentarn I'elenc paleornalacologic de la Cova de Ca Na Reia, Eivissa, que inclou les següents especies: Oestophora (Suboestophoia) sp., Cryptornphalus aspersus, Sphincterochila (Albea) candidissirna, Trochoidea (Xerocrassa) sp. i Tudorella ferruginea. Aquesta fauna obliga a reconsiderar alguns paradigrnes biogeografics d'us comú.
Abstract
We introduce the paleornalacological inventory from the Cova de Ca na Reia (Eivissa). that includes the fo)lowing species: Oestophora (Suboestophora) sp., Cryptomphalus aspersus, Sphincterochila (Albea) candidissirna, Trochoidea (Xerocrassa) sp. and Tudorella ferruginea. This fauna obliges to reconsider sorne biogeographical paradigrns of cornrnon use.

Related staff

  • Josep Antoni Alcover Tomàs