Publication details.

Paper

Year:1987
Author(s):X. Florit, J.A. Alcover
Title:EIs ocells del Pleistoce superior de la Cova Nova Capdepera, Mallorca.1. El registre
Journal:Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears
ISSN:0212-260X
Volume:31
Pages:7-32
Web:
Abstract:RESUM
Es presenta el registre paleornitologic del deposit wurmüt de la Cova Nova
(Capdepera).
SUMMARY
UPPER PLEISTOCENE BIRDS FROM COVA NOVA (CAPDEPERA, MALLORCA).
PART 1. TRE FOSSIL RECORD.

The paleornithological record of the wurmian deposit of Cova Nova (Capdepera, Mallorca) is presented.

Related staff

  • Josep Antoni Alcover Tomàs