Detalls de la publicació.

Article

Any:1987
Autor(s):X. Florit, J.A. Alcover
Títol:Els ocells del Pleistoce Superior de la Cova Nova Capdepera, Mallorca. n. Fauna associada i discussió
Revista:Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears
ISSN:0212-260X
Volum:31
Pàgines:33-44
Web:
Resum:RESUM
S'analitza el registre paleornitológic del depósit wurrnill de la Cova Nova (Capdepera). S'han obtengut 14 especies noves pel Pleistoce superior de Mallorca. N'hi ha 8 que ho són pel registre fossilífer de les Balears. Es presenten interpretacions sobre la tafonornia, paleobiogeografia, paleoecología i evolució de la fauna de la Cova Nova.
SUMMARY
UPPER PLEISTOCENE BIRDS FROM COVA NOVA (CAPDEPERA, MALLORCA),
PART n, ASSOCIATE FAUNA AND DISCUSSION. The paleornithological record
of the wurrnian deposit of Cova Nova (Capdepera, Mallorca) is analysed¡ 14 species are new to Upper Pleistocene oí Mallorca; 8 species.are new for the Balearic paleornithological record. Sorne taphonornic, biogeographic, paleoecologic and evolutive interpretations are discussed.

Personal relacionat

  • Josep Antoni Alcover Tomàs