Detalls de la publicació.

Capítol de llibre

Any:2015
Autor(s):Pere Julia
Títol:On Reasoning with Words and Perceptions
Títol del llibre:Towards the Future of Fuzzy Logic
Editor:Rudolf Seising, Enric Trillas, Janusz Kacprzyk
Editorial:Springer International Publishing
ISBN:978-3-319-18749-5
D.O.I.:10.1007/978-3-319-18750-1_1

Departaments relacionats

  • Adscrits a direcció