Detalls de la publicació.

Capítol de llibre

Any:2014
Autor(s):Albuquerque, L.; Rosselló-Móra, R.; Da Costa, M.
Títol:The family Rhodobiaceae
Títol del llibre:The Prokaryotes: Alphaproteobacteria and Betaproteobacteria
Editorial:Springer-Verlag Berlin Heidelberg
ISBN:978-3-642-30196-4
D.O.I.:10.1007/978-3-642-30197-1_252
Web:https://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-30197-1_252

Personal relacionat

  • Ramon Rosselló Móra
  • Grups de recerca relacionats

  • Microbiologia del Medi Ambient