Detalls de la publicació.

Capítol de llibre

Any:2014
Autor(s):Sayol, J.; Balaguer, P.; Conti, D.; Rietz, A.; García-Sotillo, M.; Simarro, G.; Tintoré, J.; Orfila, A.
Títol:Towards an integrated oil spill system: From modelling to the decision support tool
Títol del llibre:Oil Spills: Environmental Issues, Prevention and Ecological Impacts
Editorial:Nova Science Publishers, Inc.
ISBN:978-1-633-21515-3
Web:http://api.elsevier.com/content/abstract/scopus_id/84953259290

Personal relacionat

  • Joaquin Tintoré Subirana
  • Pau Balaguer Huguet
  • Alejandro Orfila Förster
  • Grups de recerca relacionats

  • Tecnologies Marines, Oceanografia Operacional y Costera