Detalls de la publicació.

Capítol de llibre

Any:2019
Autor(s):Martí-Puig, P.; Pérez-Mayol, S.; Serra-Serra, M.; Palmer, M.
Títol:Automatic Interval Selection on LA-ICPMS Isotopic Profiles Using an Extreme Learning Machine (ELM) Network
Títol del llibre:Frontiers in Artificial Intelligence and Applications
Editor:Sabater-Mir, J; Torra, V.; Aguiló, I.; González-Hidalgo, M.
Editorial:IOS Press
ISBN:978-1-64368-014-9
D.O.I.:10.3233/FAIA190110
Resum:j

Personal relacionat

  • Miguel Palmer Vidal
  • Sílvia Pérez Mayol
  • Departaments relacionats

  • Ecologia Marina
  • Projectes relacionats

  • PHENOFISH CTA 137.1
  • Grups de recerca relacionats

  • Dinàmica d'Ecosistemes Marins