Detalls de la publicació.

Capítol de llibre

Any:2020
Autor(s):Genovart, M.; Igual J. M.; Sanz-Aguilar, A. ; Oro, D.
Títol: La Baldriga o virot (Calonectris diomedea) a l'Illot des Pantaleu
Títol del llibre:Petites illes i els illots de les Balears
Editor:Mayol, J.
Editorial: Monografies de la Societat d’Història Natural de Balears. Perifèric Edicions
ISBN:978-84-121875-2-6
Web:http:// http://hdl.handle.net/10261/223922

Personal relacionat

  • Ana Sanz Aguilar
  • Departaments relacionats

  • Biodiversitat Animal i Microbiana
  • Projectes relacionats

  • RESET CTA 161
  • Grups de recerca relacionats

  • Ecologia i Evolució