Detalls de la publicació.

Capítol de llibre

Any:2020
Autor(s):Genovart, M.; Igual, J.M.; Sanz-Aguilar, A.; Oro, D.
Títol:La Baldriga o virot (Calonectris diomedea) a l'Illot des Pantaleu
Títol del llibre:Petites illes i els illots de les Balears.
Editor:Mayol, J.
Editorial: Monografies de la Societat d’Història Natural de Balears 29. Perifèric Edicions
ISBN:978-84-121875-2-6

Personal relacionat

  • Ana Sanz Aguilar
  • Jose Manuel Igual Gómez
  • Departaments relacionats

  • Ecologia de Camp
  • Biodiversitat Animal i Microbiana
  • Grups de recerca relacionats

  • Ecologia i Evolució