Detalls de la publicació.

Article

Any:2018
Autor(s):Marlene Wesselmann, Mercedes González-Wangüemert, Ester A. Serrão, Aschwin H. Engelen, Lionel Renault, José R. García-March, Carlos M. Duarte, Iris E. Hendriks
Títol:Genetic and oceanographic tools reveal high population connectivity and diversity in the endangered pen shell Pinna nobilis
Revista:Scientific Reports
ISSN:2045-2322
JCR Impact Factor:4.011
Volum:8
Número:1
Pàgines:4770-4781
D.O.I.:10.1038/s41598-018-23004-2
Web:https://doi.org/10.1038/s41598-018-23004-2

Personal relacionat

  • Iris Eline Hendriks
  • Marlene Wesselmann
  • Departaments relacionats

  • Oceanografia i Canvi Global
  • Projectes relacionats

  • MEDEICG
  • Grups de recerca relacionats

  • Investigació del Canvi Global