Detalls de la publicació.

Article

Any:2018
Autor(s):J.M:. Igual, G. Tavecchia
Títol:Vuit gavines on aniram?
Revista:Es busqueret
ISSN:1889-4275
Volum:45
Pàgines:9-14
Web:https://www.gobmallorca.com/esbusqueret/pdf/EsBusqueret-45-Marc2018.pdf

Personal relacionat

  • Giacomo Tavecchia
  • Jose Manuel Igual Gómez
  • Departaments relacionats

  • Biodiversitat Animal i Microbiana
  • Projectes relacionats

  • RESET CTA 161
  • Grups de recerca relacionats

  • Ecologia i Evolució