Detalls de la publicació.

Article

Any:2020
Autor(s):V. Moltó, P. Hernández, M. Sinopoli, A. Besbes-Benseddik, R. Besbes, A. Mariani, M. Gambin, F. Alemany, B. Morales-Nin, A.M. Grau, J.A. Camiñas, J.C. Báez, M. Vasconcellos, L. Ceriola, I.A. Catalán
Títol:A Global Review on the Biology of the Dolphinfish (Coryphaena hippurus) and Its Fishery in the Mediterranean Sea: Advances in the Last Two Decades
Revista:Reviews in Fisheries Science & Aquaculture
ISSN:2330-8249
Volum:28
Número:3
Pàgines:376-420
D.O.I.:10.1080/23308249.2020.1757618
Web:

Personal relacionat

  • Beatriz Morales Nin
  • Ignacio A. Catalán Alemany
  • Departaments relacionats

  • Ecologia Marina
  • Projectes relacionats

  • CERES CTA 057
  • Grups de recerca relacionats

  • Dinàmica d'Ecosistemes Marins