Detalls de la publicació.

Article

Any:2020
Autor(s):M. Barcelo-Serra, J. Pons, T. Viver, R. Rosselló-Mora, J. Alós
Títol:Complete mitochondrial genome of the pearly razorfish Xyrichtys novacula: phylogenetic analysis of its placement within the Labridae family
Revista:Mitochondrial DNA Part B
ISSN:2380-2359
JCR Impact Factor:0.658
Volum:5
Número:1
Pàgines:644-645
D.O.I.:10.1080/23802359.2019.1711226
Web:https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23802359.2019.1711226
Resum:

Personal relacionat

 • Joan Pons Pons
 • Ramon Rosselló Móra
 • Margarida Barceló Serra
 • Bartomeu Viver Pizà
 • Josep Alós Crespí
 • Departaments relacionats

 • Ecologia Marina
 • Biodiversitat Animal i Microbiana
 • Projectes relacionats

 • FISHOBES (CTA 270.005)
 • Grups de recerca relacionats

 • Ecologia i Evolució
 • Microbiologia del Medi Ambient
 • Fitxers relacionats

 • Barcelo-Serra et al. 2020 _MitDNA.pdf