Detalls de la publicació.

Capítol de llibre

Any:2005
Autor(s):gulis,v.; marvanova, l.; descals, e.
Títol:an illustrated key to the common temperate species of aquatic hyphomycetes
Títol del llibre:-
Editorial:kluywer, NL
ISBN: