Detalls de la publicació.

Capítol de llibre

Any:2007
Autor(s):Marco-Noales E; Ordax, M. ;Delgado, A; López,M.M. ; Saavedra, MJ; Martínez-Murcia, A; Garcias,N. ; Marbà,N.; Duarte,CM
Títol:Microbiota associated with Posidonia oceanica in Westren Mediterranean sea.
Títol del llibre:-
Editorial:
ISBN:

Personal relacionat

  • Nuria Marbà Bordalba