Detalls de la publicació.

Capítol de llibre

Any:1985
Autor(s):Medrano, H.; Galmés, J.; Flexas, J.
Títol:Fotorrespiración y mecanismos de concentración del dióxido de carbono
Títol del llibre:-
Editorial:Mc Graw Hill-Interamericana
ISBN:978-84-481-5168