Publications

Articles in journals [3499]

Abundance and distribution of dolphin-fish larvae around Balearic Islands
Alemany F., Deudero S., Prats L. Morales-Nin B
SCIENTIA MARINA , Vol. 63(3-4). Pag. - (1985)
Mus spretus parvlA;s n.ssp. (RODENTIA, MURIDAE): UN RATOLI NAN DE L'ILLA D'EIVISSA
J.A. Alcover, J. Gosalbez, Ph. Orsini,
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears , Vol. 29. Pag. 5-17 (1985)
Mesophyll conductance to CO2 in Arabidopsis thaliana
J. Flexas, M.F. Ortuño, M. Ribas-Carbó, A. Díaz-Espejo, I.D. Flórez-Sarasa, H. Medrano
NEW PHYTOLOGIST , Vol. 175. Pag. 501-511 (1985)
La fauna de vertebrados neógeno-cuaternaria de Eivissa (Pitiuses). Nota preliminar.
S. Moyà-Solà, J. Pons-Moyà, J.A. Alcover, J. Agustí
Acta Geológica Hispánica , Vol. 19. 1 Pag. 33-35 (1984)
Muestreos de la flota española en el área de ICSEAF (años 1977 a 1981)
P. Sánchez, B. Morales-Nin, E. Macpherson
Datos informativos Instituto de Investigaciones Pesqueras , Vol. 9. Pag. 191-248 (1984)
Baleaphryne et les vertebres relictes des Baleares etat des connaissances et quelques consequences generalisables.
G. Alomar, J. Mayol, J.A. Alcover,
Bulletin de la Societe Zoologique de France , Vol. 1084. Pag. 635-647 (1983)

Articles of IMEDEA


Statistics

Digital.CSIC
Web of Science