Publications

Articles in journals [3780]

Note on the origin of the present mammalian fauna from the. Balearic and Pityusics islands
J.A. Alcover
Miscel·lània Zoològica , Vol. 6. Pag. 141-149 (1980)
Supervivència de Baleaphryne (Amphibia: Anura: Discoglossidae) a les muntanyes de Mallorca. Nota preliminar
J. Mayol, J.A. Alcover, G. Alomar, G. Pomar, J. Jurado, D. Jaume
Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural , Vol. 45. 3 Pag. 115-119 (1980)
Über die Coronar-Höhe des Unterkiefers als trennendes Merkmal (?) verschiedener Wimperspitzmaus-Taxa im Mittelmeerraum (Mammalia, Insectivora)
I. E. Vesmanis, V. Sans-Coma, A. Vesmanis, R. Fons, J. A. Alvover,
Miscel·lània Zoològica , Vol. 6. Pag. 135-139 (1980)
Small mammals subrecent faunas at mediterranean islands. l. Cabrera island (Mammalia: Rodentia, Lagomorpha)
J.A. Alcover
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears , Vol. 24. Pag. 71-84 (1980)
L'evolució de Myotragus Bate 1909 ( Artiodactyla, Rupicaprini), un procés biològic lligat al fenomen de la insularitat
J.A. Alcover,
Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural , Vol. 40. Pag. 59-94 (1976)
Sobre la bionomía del lirón careto Eliomys quercinus L. en Mallorca Baleares
H. Kahmann, J.A. Alcover
Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears , Vol. 19. Pag. 57-74 (1974)

Articles of IMEDEA


Statistics

Digital.CSIC
Web of Science