IMEDEA - Institut Mediterrani d'Estudis Avançats

Relacions Insititucionals


El IMEDEA, centre mixte entre dues institucions sòlides com són el CSIC y la UIB, és el resultat dels acords que ambdós organismes públics han anat subscrivint des de 1995. El primer dels quals fou l'Acord Marc UIB-CSIC, al que seguiren posteriors actualitzacions fins la mes recent, de 2008, quan es creà el conveni d'ampliació de l'IMEDEA entre la Universitat de les Illes Balears i el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Presentació
Història i dades clau
Organigrama
Relacions Insititucionals
Pla d'actuació
Còm arribar
Instal·lacions i recursos