Grups de Recerca

 1. Ecologia i Evolució

  image

  Ecologia i Evolució

  + info
 2. Recerca del Canvi Global

  image

  Recerca del Canvi Global

  + info
 3. Tec. Marines, Oc. Operacional i Oc. Costanera

  image

  Tecnologies Marines, Oceanografia Operacional i Oceanografia Costanera

  + info
 4. Microbiologia del Medi Ambient

  image

  Microbiologia del Medi Ambient

  + info
 5. Dinàmica d'Ecosistemes Marins

  image

  Dinàmica d'Ecosistemes Marins

  + info

El nostre institut pertany a l'àrea de Recursos Naturals del CSIC i articula la seva investigació científico-tècnica en el marc de la línia estratègica de Canvi Global. El nostre àmbit de treball és l'oceà i el seu litoral, del qual les illes són una part important.

Les activitats de investigació s'estructuren entorn dels Grups de Recerca però els nostres investigadors també han estat activament involucrats en el Laboratori Internacional en Canvi Global i en la Instal·lació Cientificotècnica Singular SOCIB . Així mateix, l'activitat investigadora d'aquests últims anys ha donat lloc a la creació de Albatros Marine Technolgies , una empresa tipus "spin-off" centrada en el desenvolupament d'instrumentació per a la investigació marina així com diferents patents.