Tecnologies Marines, Oceanografia Operacional y Costera

image
L'objectiu d'aquest grup de recerca és augmentar la comprensió dels diferents processos geofísics responsables de la variabilitat en els oceans costaners a diferents escales espacials i temporals. La variabilitat dels mars costaners i de poca profunditat es regeix per una banda per la hidrodinàmica de l'oceà obert i per l'altre per la interacció de l'ona de corrent, la topografia del fons i altres morphologycal de manera que el seu estudi és un dels majors reptes en la investigació marina. A causa d'aquesta complexitat intrínsec cal atacar aquest estudi sota una estratègia horitzontal amb tres eixos principals: l'observació, modelat i principis físics. Per tant, els nostres enfocaments és l'estudi de l'oceà costaner des d'un enfocament interdisciplinari i multidisciplinari per (1) obtenir una visió més profunda en els diferents processos que regeixen la dinàmica de les zones costaneres, (2) l'anàlisi de la interacció entre el mar i la costa i obertes (3 ) el desenvolupament de noves estratègies de supervisió
DescripcióDescripció
DescripcióPublicacions
ProjectesProjectes
PersonalPersonal
Veure altres grups de recerca